KLA • Softwarepakket Relatiebeheer voor Organisaties

Wat is KLA?

Het door TopSoft ontwikkelde Softwarepakket KLA is met name geschikt voor stichtingen, verenigingen en andere organisaties waarvoor relatiebeheer een belangrijke rol speelt. Behalve de gegevens van de relaties en het registreren van de contacten kunnen ook financiële gegevens, zoals contributies en giften, bijgehouden worden. Snelheid, overzicht en gebruiksvriendelijkheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Met het softwarepakket KLA is het bijhouden van een leden- of donateursadministratie geen saaie tijdrovende klus meer. Dankzij een doordacht ontwerp gaat het invoeren van nieuwe relaties en het aanbrengen van mutaties snel en foutloos. U verricht niet meer handelingen dan strikt noodzakelijk; de computer doet de rest.

Het aantal verschillende uitvoervormen is onbeperkt: lijsten van relaties, adreslijsten, persoonskaarten, etiketten, acceptgiro’s, persoonlijke brieven, contactverslagen en nog veel meer.
Door slim gebruik te maken van wizards is het uitvoeren van selecties niet ingewikkeld meer. Voor wie meer wil zijn ook ingewikkelder query’s op te stellen en met behulp van de rapportgenerator Crystal Reports kunnen bestaande rapporten gewijzigd en nieuwe toegevoegd worden.

Oude administratie overnemen

Heeft u al een ledenadministratie op de computer dan is het vrijwel altijd mogelijk om het bestand over te brengen naar KLA. TopSoft doet dit graag voor u.

Boekhouding

Bij het softwarepakket KLA hoort ook een financiële module.
Deze sluit naadloos aan op de ledenadministratie en heeft speciale functies voor het administreren van contributies, abonnementen en giften. Alle gegevens zijn met wachtwoorden beschermd tegen onbevoegden.

De volledige boekhouding kan in het pakket gedaan worden, maar u kunt er ook voor kiezen om alleen een subboekhouding van contributies en/of giften in KLA te voeren.

Inzagemodule

Als optie is een inzagemodule leverbaar. Met deze inzagemodule kan iemand op een andere locatie beschikken over een recent personenbestand. Via de inzagemodule zijn gegevens op te vragen en overzichten te maken.

Ook is het mogelijk om de gegevens via internet te benaderen. De computer kan dan centraal opgesteld staan, terwijl de administratie van huis uit bijgehouden wordt. Meerdere mensen kunnen tegelijk in het programma werken, waarbij de mutaties die de één aanbrengt meteen voor de ander zichtbaar zijn.
U kunt hierbij kiezen voor een eigen server of gebruik maken van de server van TopSoft.

Technische informatie

Het softwarepakket KLA is ontwikkeld in Visual DataFlex. Door de betrouwbare database is de kans op verlies van gegevens minimaal. Het systeem is betrouwbaar, snel en eenvoudig in het gebruik.

Onderhoudsovereenkomst en Helpdesk-Abonnement

TopSoft levert u niet alleen een pakket, maar hecht ook groot belang aan de after sales service.
Daarom wordt KLA geleverd met een overeenkomst voor onderhoud en gebruik van de helpdesk. Jaarlijks ontvangt u de nieuwste versie van de software met alle nieuwe functionaliteiten die daarbij horen. Bij onze helpdesk is het streven niet gericht op een maximaal aantal klanten per uur, maar op het oplossen van problemen.

KLA Online

KLA is ook beschikbaar in een online versie. De software staat dan niet meer op de eigen computer, maar op een server van TopSoft. Via internet wordt contact gemaakt met de administratie. Het voordeel hiervan is dat vanaf verschillende locaties (tegelijkertijd) gewerkt kan worden in KLA. Back-ups worden automatisch gemaakt, zodat dit niet vergeten kan worden.
Voor de online versie gelden andere prijzen als voor de Windowsversie. Nadere informatie en een prijslijst vindt u op de pagina KLA Online