TopSoft vindt het belangrijk dat er goed met uw gegevens omgegaan wordt. Dat is altijd al zo geweest en dat is ook voor de toekomst van belang. Hoe wij dat in de praktijk brengen kunt u hier lezen.

Onze gegevens

TopSoft B.V.                                                                   Telefoon:  055-5341813
Voldersdreef 127                                                            e-Mail:  info@topsoft.nl
7328 BW  APELDOORN

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon eenduidig te identificeren is. Dus bijvoorbeeld Naam, adres, geboortedatum. Met persoonsgegevens wordt, net als met alle andere gegevens overigens, heel nauwkeurig omgegaan.

Waarom administreren we persoonsgegevens?

  • Om met onze klanten te kunnen communiceren.
  • Om wettelijke verplichtingen na te kunnen komen.
  • Om vragen die gesteld worden via onze website of via de e-mail te kunnen behandelen.

Verwerking van persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt alles verstaan wat we met de persoonsgegevens doen. Dus bijvoorbeeld het opslaan in een bestand, het wijzigen van een adres, het gebruiken van de adressen voor een mailing, maar ook het wissen of vernietigen van de gegevens.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden in de volgende gevallen:

  • Bij verzending van post gaan uw gegevens naar het postbedrijf dat voor de bezorging zorgdraagt.
  • Wanneer u bij ons drukwerk bestelt, dat wij niet zelf (kunnen) maken. Wij zullen dit in voorkomende gevallen eerst met u overleggen.
  • Wanneer wij daar wettelijk toe verplicht worden.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derde partijen.

Support

Wanneer u een beroep doet op onze helpdesk, dan kan het voorkomen dat wij inzage hebben in uw gegevens. Het gaat dan met name om support via Teamviewer.  De gegevens die wij op deze manier te zien krijgen, worden niet in onze bestanden opgenomen. Wij nemen een supportsessie niet op voor toekomstig gebruik, van welke aard dan ook. De gegevens die wij te zien gekregen hebben worden door ons op geen enkele wijze gebruikt of verwerkt.

Wanneer we een probleem niet via Teamviewer op kunnen lossen, dan kunnen we u vragen of we uw gegevens over mogen brengen naar onze eigen computer(s), teneinde het probleem te kunnen onderzoeken. Wij zullen dit nooit ongevraagd doen en altijd zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Deze gegevens zijn alleen te raadplegen door gekwalificeerde supportmedewerkers. Wij gebruiken deze gegevens niet anders dan voor supportdoeleinden.

Cookies

Websites maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie, die bijhouden waar u mee bezig bent. Wij maken op onze website geen gebruik van cookies om u te volgen. Wel wordt er een cookie aangemaakt om bij te houden of u bent ingelogd. Dit cookie is noodzakelijk voor de goede werking van de website en wordt gewist, meteen nadat u uitgelogd bent.

Profilering

Onder profilering wordt verstaan dat uw gegevens gekoppeld worden met uw interesses en voorkeuren. Bijvoorbeeld om gerichte aanbiedingen te kunnen doen.

Wij houden bij welke producten u van ons afgenomen heeft. Verder doen wij niet aan profilering.

Uw rechten

Wanneer u wilt weten welke gegevens we van u bijhouden, dan kunt u ons dit vragen via de e-mail (info@topsoft.nl). Stuur s.v.p. een kopie van een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) mee, zodat we zeker weten dat we de gegevens niet aan de verkeerde persoon verstrekken. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, bericht. U kunt de gegevens ook bij ons ter plaatse inzien.

Indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u ons verzoeken die aan te vullen of te corrigeren.

Indien de gegevens niet langer nodig zijn, dan kunt u ons ook verzoeken om de gegevens te verwijderen. Wij zullen hier dan, voor zover mogelijk, gehoor aan geven. Wij kunnen niet altijd alle historie verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan onze boekhouding en de verzonden facturen. Wij zijn wettelijk verplicht deze te bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst.

Beveiliging van de gegevens

Uw gegevens zijn op één of meer van onze computers opgeslagen. Deze computers zijn allemaal voorzien van moderne beveiliginssoftware, zoals een virusscanner en een firewall, om te voorkomen dat er op deze computers ingebroken wordt. Tevens zijn alle computers voorzien van een wachtwoord. Zonder dit wachtwoord kan de computer niet opgestart worden.

Alle medewerkers van TopSoft hebben een verklaring ondertekend, waarin ze beloven de persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen, conform deze privacyverklaring. Alleen daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de gegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Wij houden hierbij rekening met wettelijke voorschriften en termijnen.

Wijzigingen

Deze pricacyverklaring kan gewijzigd worden. Wij adviseren u om regelmatig op onze website te kijken, zodat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.