Hulp bij de administratie

Soms lukt het even niet om voor de ledenadministratie of voor de boekhouding van de kerk of parochie een geschikte vrijwilliger te vinden. Oudere vrijwilligers vallen weg en nieuwe zijn niet altijd even gemakkelijk te vinden.

Sinds enige jaren wordt het softwarepakket Navision voorgeschreven, dan wel sterk aanbevolen binnen de Rooms Katholieke Kerk. Met dit pakket kunnen de ledenadministratie, de boekhouding, de kerkbijdragen en de begraafplaatsadministratie bijgehouden worden. Een omvangrijk pakket dat meer kennis vraagt van de administrateurs dan de eerder gebruikte pakketten.

Maar ook wanneer u gebruik maakt van een ander softwarepakket kunnen wij u helpen. Wij zijn natuurlijk expert op het gebied van KLA, maar wanneer u werkt met LRP of met een ander administratiepakket, dan kunt u ook bij ons terecht.

Veel ervaring

TopSoft is al tientallen jaren actief op het gebied van software voor kerkelijke administratie. Ook geven wij al jaren cursussen in het gebruik van Navision. Enige tijd geleden hebben wij onze dienstverlening uitgebreid met het overnemen van (een deel van) de administratie van kerken en parochies, in het geval u hier niet zelf de mensen voor heeft.

Wat kunnen wij voor u doen?

We beginnen altijd met een gesprek. Daarin stellen we dan vast welke hulp nodig is. Aan de hand daarvan stellen wij een plan op dat we met u bespreken. Iedere parochie of gemeente is anders en daarom passen wij ons bij u aan en niet omgekeerd.
Te denken valt aan de volgende mogelijkheden:

  • Overname van de ledenadministratie en/of de financiële administratie. U levert de gegevens aan en heeft er verder geen omkijken meer naar.
  • U houdt zelf de ledenadministratie bij en wij verzorgen de uitvoer (lijsten, rapporten, etiketten, etc.).
  • Wij houden de kerkbijdragen bij per lid, maar u doet zelf de boekhouding. Indien gewenst kunnen wij ook acceptgiro’s en/of herinneringen maken en versturen.

En zo zijn nog vele andere varianten mogelijk. Wij passen ons aan bij uw wensen.
Het werk vindt altijd plaats door of onder begeleiding van een deskundige.

U zit nergens aan vast. Wanneer u weer een vrijwilliger gevonden heeft voor een bepaalde taak, dan kunt u onze samenwerking weer beëindigen of wijzigen, zonder lange opzegtermijnen.

Wat kost het?

De prijs van deze dienstverlening zal u meevallen. Wij werken met uurtarieven vanaf € 35 exclusief BTW. Voor bepaalde vast omlijnde taken kunnen wij ook een vaste prijs per maand of per verrichting afspreken.

Alleen printwerk.

Wij kunnen ook het printwerk voor u verzorgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de acceptgiro’s voor de Actie Kerkbalans, etiketten of bezorglijsten. Dit neemt veel druk en piekbelasting weg van de vrijwilligers. Acceptgiro’s maken wij al vanaf 4 eurocent per stuk.