Uitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen in KLA versie 26.

Ledenadministratie:

 1. Bij verplaatsen naar historie een vinkje toegevoegd: ook gezinsleden.
  Als deze optie aangevinkt is, dan worden niet alleen complete gezinnen
  naar de historie verplaatst, maar ook afzonderlijke gezinsleden.
 2. In mutatiescherm Overlijden vinkje toegevoegd: IBAN overnemen. Wanneer
  deze optie aangevinkt is, dan wordt de IBAN bij overlijden van een
  hoofdbewoner overgenomen naar de nieuwe hoofdbewoner.
 3. Extra veld toegevoegd voor een tweede e-mailadres. Activeren via
  terminologiescherm. Het veld staat alleen op het grote ledenscherm,
  rechts van het eerste e-mailadres.
 4. Diverse exportformaten uitgebreid en aangepast.
 5. Koppeling met LRP verbeterd.
 6. Systeeminstelling erbij: Sectienaam voluit op lijst “Functies per wijk
  en sectie”

Boekhoudmodule:

 1. Bij telebankieren programma gewijzigd, zodat een MT940 bestand met meerdere
  rekeningen ook goed ingelezen wordt. Wel bij de systeeminstellingen een
  vinkje zetten bij “Bestand kan gegevens van meerdere rekeningen bevatten”.
 2. Uitbreiding bij Telebankieren. Bij bepaalde banken (Rabo, SNS) wordt een
  batch per dag en per rekeningnummer aangemaakt. Een heleboel batches dus
  na inlezen. Daarom zo aangepast, dan de batches per rekening samengevoegd
  kunnen worden. Of dit gewenst is kan ingesteld worden bij Instellingen,
  Systeeminstellingen, Telebankieren, vakje “Batches per rekening samenvoegen”.
  Bij voorkeur ook “Lege batches wissen na inlezen” aanvinken.
 3. Extra knop op tabblad Herstellen in Systeembeheer: “IBAN Synchroniseren
  met ledenadministratie”. Dit is alleen nodig wanneer zowel in de
  ledenadministratie als in de boekhouding met IBAN gewerkt wordt.

 

Uitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen in KLA versie 25.

Ledenadministratie:

 1. Groot ledenscherm toegevoegd. Overzichtelijk scherm met alles op een
  tabblad. Activeer dit scherm via Instellingen, Systeeminstellingen door
  een vinkje te zetten voor “Groot ledenscherm”.
 2. In het ledenscherm is de tabel met gezinsleden aangepast, zodat de
  eerste kolom (nummer) geel kleurt bij het actieve lid.
 3. Lidsoorten met een letter erin gaven problemen in het mutatiescherm
  Huwelijk. Dat is nu opgelost.
 4. Systeeminstelling erbij om aan te geven of wijziging van de
  Gezinsaanschrijving gewenst is bij de Uit Huis mutatie.
 5. Lijst eigenschappen per lid. Twee aankruisvakjed toegevoegd:
  – Inclusief vervallen leden
  – Inclusief vervallen eigenschappen.
 6. Export kan nu ook gezipt worden met een wachtwoord; zie systeeminstellingen.
  Maak hier gebruik van in verband met de AVG.

 

Boekhoudmodule:

 1. Scherm “Betalingen per lid” aangepast, zodat de twee
  tabellen naast elkaar staan. Hierdoor passen er meer regels
  op het scherm.
 2. IBAN automatisch vullen bij telebankieren geactiveerd.
  Let op dat de systeeminstelling aan staat.
 3. De banken hebben iets gewijzigd aan MT940. Achter de IBAN
  staat nu soms een – (geen spatie). Hierdoor werd hetgeen er
  achter stond ten onrechte meegenomen als IBAN.
 4. Fout hersteld in scherm voor zoeken van boekingen. Hier
  werden bedragen niet goed weergegeven als de decimal_separator
  in Windows ingesteld stond op een komma.
 5. Export boekingen bij Salderen naar csv-bestand. Naam van
  bestand opgeven bij de systeeminstellingen.
 6. Extra selectiemogelijkheden bij betalingsachterstanden:
  – wel of geen e-mailadres
  – lidsoort
  Achterstanden kunnen nu ook geëxporteerd worden naar .csv.

Verder zijn diverse schoonheidsfoutjes hersteld. Op enkele
punten zijn meldingen verduidelijkt. Kortom het programma is
uitgebreid getest en verbeterd om het werk voor u nog gemakkelijker
te maken.