KLA Online tot 500 leden

Ledenadministratie
 Maximaal 500 geregistreerden
 Complete ledenadministratie met onder andere:
o Selectie met behulp van eenvoudig te gebruiken wizards.
o Registratie van commissies/kringen/werkgroepen/gavenbank.
o Mutatieschermen om wijzigingen zo eenvoudig mogelijk te kunnen invoeren.
o Uitgebreide instelmogelijkheden, zodat u het programma helemaal aan
uw wensen aan kunt passen.
o Uitgebreide selectiemogelijkheden; selecteren op alle gegevens is mogelijk.
o Koppeling met tekstverwerker; samenvoegen van de gegevens uit het
ledenbestand met zelf te maken standaardbrief.
o Historisch ledenbestand (gegevens van mensen die vertrokken of overleden zijn).
 Uitgebreide uitvoermogelijkheden, waaronder:
o Ledenlijst
o Adreslijst
o Verjaardagslijst
o Bezorglijst
o Etiketten
o Gezinskaarten
o Statistiek; opbouw van het ledenbestand.
o Afdrukken acceptgiro’s.

Boekhouding
 Volledige grootboekadministratie.
 Vrij aan te passen rekeningschema.
 Onbeperkt aantal dagboeken.
 Exploitatierekening en balans.
 Inzien en afdrukken per grootboekrekening.
 Begroting.
 Telebankieren met alle groter banken.

Ledenadministratie en boekhouding
Wanneer gekozen wordt voor zowel de ledenadministratie als de boekhouding, dan betekent dit uiteraard dat van alle mogelijkheden van zowel de ledenadministratie als de boekhouding gebruik gemaakt kan worden. Daarnaast krijgt u nog wat extra mogelijkheden:
 Complete bijdrageadministratie (betalingen per lid bijhouden).
 Toezeggingen inclusief controle of de toegezegde bedragen betaald worden.
 Desgewenst meerdere doelen.
 Uigebreide lijstmogelijkheden met betrekking tot toezeggingen en bijdragen.
 Afdrukken van acceptgiro’s naar keuze met of zonder bedrag.
 Koppeling met een tekstverwerker; bedrukken van brieven met daarin desgewenst
ook financiële gegevens (“Uw bijdrage vorig jaar bedroeg € 100,00”).
 Automatische incasso.
 Inlezen Verwinfo-bestand (automatisch inlezen van betaalde acceptgiro’s).

Aantal gebruikers
De in onderstaande prijslijst genoemde bedragen hebben betrekking op één pakket met één gebruiker. Dat betekent niet dat er maar een persoon met het pakket mag werken. Er kunnen meerdere personen zijn die de administratie bijhouden, bijvoorbeeld ledenadministratie, boekhouding, en bijdragen. Eén gebruiker betekent dan dat deze drie mensen niet tegelijkertijd met KLA kunnen werken. Wilt u dat deze mensen wel tegelijkertijd in het programma kunnen werken, dan kunt u één of meer gebruikers bijbestellen.
Wanneer u dus afspraken maakt dat de ledenadministratie het systeem op maandag gebruikt en de boekhouding op dinsdag, dan kunt u met de standaard licentie met één gebruiker volstaan. Wanneer beiden op maandag en dinsdag moeten kunnen werken met het systeem, dan is één gebruikerscode extra nodig.

Prijzen per maand
Ledenadministratie € 24,00
Boekhouding € 24,00
Volledig geïntegreerde KLA versie inclusief de
bijdragen/giften administratie € 41,50
Pastorale module € 14,00
Extra boekhouding € 16,00
Extra gebruiker per stuk € 12,00

Bovengenoemde maandprijzen zijn exclusief BTW.