Navision Rapportage Module

De meeste Rooms-Katholieke parochies in Nederland gebruiken Navision voor het voeren van de ledenadministratie. Navision heeft een directe koppeling met SILA en daardoor kunnen wijzigingen die de mensen op het gemeentehuis doorgeven gemakkelijk en snel in de administratie van de parochie verwerkt worden. Daarnaast kunnen ook andere mutaties, zoals doop en eerste communie, in Navision toegevoegd worden. Het pakket biedt goede mogelijkheden om een ledenadministratie bij te houden.

De uitvoer van Navision is echter beperkt. Standaard kunnen er etiketten, acceptgiro’s, bezorglijsten en nog enkele minder belangrijke rapportages gemaakt worden. Dit blijkt meestal niet voldoende voor een parochie. Daarom is in Navision ook nog de optie “Vrije rapportage” aanwezig. Hiermee kan een csv-bestand gemaakt worden, dat dan in Excel of een ander programma verder opgemaakt wordt.

Toch blijken de uitvoermogelijkheden van Navision voor veel parochies onvoldoende. Via de csv uitvoer kan in principe alles wel gemaakt worden, maar dit vergt tijd en kennis van degene die de rapportages maken moet.

Hier is nu een oplossing voor: Navision uitvoer via een aangepaste versie van KLA. Het hele ledenbestand van Navision wordt dan met enkele eenvoudige stappen overgebracht naar KLA. De rapportages worden dan gemaakt vanuit KLA, een programma dat bekend staat om de goede en uitgebreide uitvoermogelijkheden. De lijsten en rapporten van KLA zijn bovendien nog op maat aan te passen met behulp van Crystal Reports.

Parochies die in het verleden met KLA gewerkt hebben kunnen de uitvoer die ze gewend waren nu gebruiken in combinatie met Navision. Het beste van twee werelden dus. Maar ook parochies die nog niet met KLA bekend zijn kunnen van deze module gebruik maken. De uitvoermogelijkheden van KLA zijn heel eenvoudig in het gebruik; de selecties worden uitgevoerd met behulp van eenvoudige wizards. Wie kan lezen kan een lijst maken!

In een bijgeleverd stukje handleiding worden de specifieke zaken besproken die nodig zijn om de gegevens van Navision over te halen naar KLA. Voor het overige kan gebruik gemaakt worden van de standaard KLA handleiding.

Kosten

Deze uitvoermodule kost € 15 per maand exclusief BTW wanneer u een incassomachtiging afgeeft. Wanneer u liever geen machtiging af wilt geven, dan kan het volledige jaarbedrag ook vooraf betaald worden.

Het programma installeert u op een eigen computer; single-user dus. Wanneer u het programma op een netwerk beschikbaar wilt maken voor meerdere gebruikers, vraag dan een offerte aan.
Het is ook mogelijk om het programma online te gebruiken. Het programma staat dan op een server van TopSoft en u kunt het benaderen vanaf iedere computer met een internetverbinding. Hiervoor betaalt u € 30 per maand exclusief BTW.

Voor het genoemde bedrag krijgt u niet alleen de software, maar mag ook gebruik gemaakt worden van onze helpdesk. Handig wanneer iets een keer niet meteen lukt.

Voor een aantrekkelijke prijs kunnen wij ook een deel van het werk van u overnemen.