KLA Online

Werken op een externe server
Het is ook mogelijk om met ons relatiebeheer softwarepakket KLA te werken op een externe server. De computer staat dan niet bij u thuis, maar bijvoorbeeld in de kerk of bij Topsoft. Iedereen met een toegangscode kan dan gebruik maken van de gegevens, zonder dat deze van de ene naar de andere computer overgebracht hoeven te worden.

Een eigen server
De kerk kan zelf een computer aanschaffen en deze inrichten als server voor KLA en andere software die door iedereen met een toegangscode thuis gebruikt kan worden. Op deze server moet dan een geschikte versie van Windows en Terminal server geïnstalleerd worden. Dit laatste programma is nodig om vanaf een andere computer contact te kunnen maken met de centrale server. Iedereen kan dan van huis uit werken op de computer in de kerk.

Werken op de server van TopSoft
De kosten voor het aanschaffen van een eigen server kunnen behoorlijk hoog uitvallen. Zeker voor kleinere kerken kan het voordelig zijn om de software te gebruiken via de server van TopSoft. Er zijn dan geen aanschafkosten en ook de installatie wordt door TopSoft geregeld.
TopSoft regelt ook het verdere beheer, zoals periodiek onderhoud van de computer en het maken van back-ups. Een heleboel bijkomende zaken wordt dus uit handen genomen.
De kosten voor deze vorm van serviceverlening hangen af van het aantal geregistreerden. Er zijn drie versies verkrijgbaar. De functionaliteit van deze versies en de prijzen kunt u opvragen door te klikken op één van onderstaande links. In de meeste gevallen zal blijken dat deze oplossing goedkoper uitvalt dan de aanschaf van een eigen server met bijbehorende software.

Het programma is functioneel gelijk aan het Windows programma. De uitgebreide handleiding kunt u hier inzien.